Archives

All posts for the month Kwiecień, 2016

Mimo iż Sandomierz jest jednym z najpiękniejszych polskich miast, to nie ulega wątpliwości, że nieocenione zasługi na polu promocji miasta w ostatnich latach ma nie kto inny, jak Ojciec Mateusz. Na nic zdają się złośliwe uwagi zazdrosnych mieszkańców mniej znanych miast, że Sandomierz słynie z przestępczości, albo że co czwartek popełniane jest tu morderstwo. Miasto cieszy się wciąż rosnąca popularnością, a obiekty noclegowe (sandomierski spis noclegów – zobacz) szczególnie w ciepłe miesiące, są wręcz oblegane. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że nawet Ojciec Mateusz na niewiele by się zdał, gdyby nie niezaprzeczalne, piękno Sandomierza i jego niezwykłe zabytki.

Jednym z wielu sandomierskich zabytków wartych uwagi jest kościół pod wezwaniem św. Pawła znany też, jako kościół pod wezwaniem Nawrócenia św. Pawła. Pierwszy kościół stojący w miejscu obecnej budowli został ufundowany w roku 1226, przez biskupa krakowski Iwona Odrowąża. Był to wtedy kościół drewniany, który w XV wieku został zastąpiony gotycką budowlą. To właśnie ją możemy dziś podziwiać. Kościół jest jednonawowy, prezbiterium jest trójbocznie zamknięte. Świątynię nie oszczędziły ani pożary, ani wojny. W roku 1637 kościół uległ pożarowi, a zniszczenia po nim były tak duże, że podczas remontu powiększono nawę kościoła. Kolejnych dużych zniszczeń kościół doznał w wyniku najazdów Szwedzkich. Szwedzi w znacznym stopniu zrabowali wyposażenie kościoła, a ołtarze sprofanowali. I tym razem udało się przywrócić kościołowi dawny blask. Niestety po roku 1650 kolejni gospodarze kościoła nie troszczyli się ani o bieżące naprawy, ani o odpowiednie zabezpieczenie świątyni, w związku z czym ulegała ona znacznej deprecjacji. Dalszemu niszczeniu budynku udało się zapobiec przywracając kościołowi funkcję parafialne. Podczas remontów w XVII i XVIII, kościół nabrał barokowych cech, do których należy m.in.: sztukatorska dekoracja sklepień oraz rzeźbione w drewnie ołtarze, stelle, chór organowy, ambona. Świątynię otacza wiekowy mur, który wraz z barokową dzwonnicą, furtą z kutą kratą pochodząca z XVII wieku oraz plebanią (wybudowaną na wzór drewnianych dworków) stanowi bardzo uroczy zespół budynków.